Etter nærmere 23 timer mekling på overtid fikk Parat, sammen med Fellesforbundet, gjennomslag et generelt tillegg for alle medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten. Den økonomiske