– Lenge har grønt og blått hydrogen stort sett dreid seg om mindre anlegg som fyllestasjoner for personbiler og