– Lenge har grønt og blått hydrogen stort sett dreid seg om mindre anlegg som fyllestasjoner for personbiler og lignende. Men nå er markedet for blått og ikke minst grønt hydrogen i ferd med å gå over til industriell skala, nå kommer de store anleggene. Vår styrke er at vi er en stor industriell aktør. Vi har vært det i 180 år, det er DNAet vårt. Aker har kompetansen, løsningene og verktøyene som skal til for å bli en sentral spiller i dette grønne og blå hydrogenmarkedet, sier Knut Nyborg, toppsjef i Aker Clean Hydrogen, til Europower Energi.