Akershus Energi er et kraftkonsern med 80 ansatte som i sin helhet eies av Viken fylkeskommune. De har en årlig produksjon av ca. 2,7 TWh med fornybar energi som kommer fra en stadig bredere portefølje. Kraftkonsernet