Cloudberry fortsetter veksten og kjøper Selselva Kraft