Torsdag meldte avisen Agder at Flekkefjord kommune sier nei til å fortsette fusjonsprosessen mellom Agder og Glitre. Det skjedde med et stort flertall i bystyret.

Flekkefjord har en eierandel på 2,5 prosent i Agder Energi.

I bystyret var det kun Høyre som gikk inn for å fortsette prosessen. De andre partiene pekte blant annet på at Glitre er medeier i vindkraft (Zephyr) og at Agder-kommunene vil miste flertallet i et stort kraftkonsern.

Flekkefjord kommune er blant de første som behandler fusjonsprosessen.