Som Europower meldte tidligere i dag flytter TrønderEnergi det meste av aktiviteten sin over i et nytt kraftkonsern som de skal eie i fellesskap med HitecVision.

Her forklarer konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi hvorfor de gjør et så drastisk grep;

– Det er mangel risikokapital i den norske kraftbransjen.