Det har vært mye frem og tilbake i forhold til hva Drammen kommune ville lande på i spørsmålet om å støtte en intensjonsavtale mellom Agder Energi og Glitre Energi. Etter at det tidligere i juni ble klart at Drammen Høyre snudde og likevel ville si ja til avtalen, var det likevel store forventninger om at kommunen ville støtte forslaget slik atselskapene kan fortsette forhandlingene om en mulig fusjon.

Tirsdag vedtok et flertall i kommunestyret i Drammen å godkjenne intensjonsavtalen, styret i Vardar har tidligere godkjent avtalen.