I årevis har man prøvd å fusjonere de fire elverkene i Numedal uten å lykkes. Nore