Endrede rammebetingelser har tvunget frem sammenslåinger i energibransjen. Det har vært harde forhandlinger og folkelig engasjement over store deler av landet. Men få