Pressemelding fra Glitre Energi:

Rollag Elverk, Uvdal Kraftforsyning og Glitre Energi ønsker å etablere Numedal Energi sammen, for å ivareta beredskap, og skape vekst og utvikling i Numedal. De ønsker å få med Flesberg Elektrisitetsverk i samarbeidet. Sammen ønsker de å styrke dagens virksomhet i kraftnett og på utbygging av fiber, og skape nye arbeidsplasser og vekst på smarte energiløsninger i Numedal.

Selskapene har signert en intensjonsavtale om å danne det nye energikonsernet – Numedal Energi - med tre datterselskaper for nett, fiberutvikling og innovasjon.