Pressemelding fra Glitre Energi: Rollag Elverk, Uvdal Kraftforsyning og Glitre Energi ønsker å etablere Numedal Energi sammen, for å ivareta beredskap, og skape