Fjordkraft har nå overtatt alle aksjene i Innlandskraft fra