Det nye selskapet, som ble etablert av Knut Vassbotn i august