I midten av september ble det kjent at Agder Energi og Glitre Energi vurderer å slå seg sammen. Arbeidet