De to selskapene kjenner hverandre godt fra før, gjennom delt eierskap i oljeselskapet Vår Energi, som er blant de største