Akershus Energi har som mål å øke den årlige produksjonen med 1000 GWh, som vil være et betydelig bidrag for å dekke den økte etterspørselen som følge av elektrifiseringen i Oslo- og Viken-regionen fram mot 2030.

For å nå dette målet ønsker konsernet å intensivere satsingen på solkraft, som blir et konsernets viktigste nye satsingsområder fremover.

– I Akershus Energi jobber vi nå innen vannkraft, vindkraft, solkraft, hydrogen, fjernvarme og bioenergi, og vi mener denne kombinasjonen er en viktig del av løsningen når vi skal møte framtidens energibehov.