Det foregår en real maktkamp om kontrollen over Vesterålskraft – det 82 år gamle kraftselskapet i Vesterålen i Nordland. Kraftselskapet har