Trønderenergi har nå fått inn Stjørdal kommune på eiersiden etter å