Kraftriket har de siste årene vokst mye på grunn av