Etter at 420 kV-linjen fra Ørskog til Sogndal ble satt i drift,