Pressemelding fra Agder Energi og Glitre Energi:

– Det blir nå opp til eierne å ta stilling til om man skal gå videre i fusjonsforhandlinger eller ikke, men vår anbefaling er klar: Glitre Energi og Agder Energi står sterkere sammen enn hver for seg og bør fusjoneres. Sammen vil vi kunne skape større verdier og gi fart til elektrifiseringen av samfunnet, sier både Ann-Christin Andersen, styreleder i Glitre Energi og Lars Erik Torjussen styreleder i Agder Energi.

Gjennom en eventuell fusjon dannes Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden fra produksjon til sluttkunde.