Fortum har kontinuerlig gjennomgang av strategi og