På et ekstraordinært kommunestyremøte i Narvik i dag ble det stemt ja til fusjon mellom Hålogaland Kraft og Nordkraft. I slutten av september anbefalte de to styrene at selskapene fusjoneres og