I sommer bestemte eierne i Vesterålskraft seg for å utsette en mulig fusjonsprosess mellom selskapet og Troms