I april 2020 ble det kjent at Troms Kraft og Bodø Energi hadde blitt enige