Pressemelding fra Glitre Energi:

Glitre Energi og Agder Energi har de siste årene utviklet et tett og godt samarbeid innenfor flere områder. Styrene i de to konsernene har gitt sine respektive konsernsjefer fullmakt til å sondere mulighetene for en fusjon. Flere store aktører i kraftbransjen fusjonerer, noe som styrker kompetansemiljøene og øker konkurransekraften. For de selskapene som blir stående alene blir det mer krevende å skape god utvikling og lønnsomhet. 

Ann-Christin Andersen, styreleder Glitre. Foto: Glitre

– Det er viktig for oss å ta en aktiv rolle for å sikre robuste energiselskap.