Pressemelding: Selskapets formål er i første rekke å etablere et tilbud om landstrøm og ladestrøm for alle skip som gjester Tromsø. Skipstrafikken