Som Europower Energi skrev for en uke siden har kraftbransje-organisasjonene sendt en anmodning til departementet. Der ba de om at kraftselskaper på bakgrunn av korona-situasjonen må kunne få utsettelse for kravet om selskapsmessig- og funksjonelt skille.