Pressemelding fra Småkraft AS: Den 19. april kjøpte Småkraft AS 100% av aksjene i