BKK kan notere seg en seier i innsynskonflikten med NRK, etter at BKK har vunnet frem i Gulating Lagmannsrett.