Det har lenge vært planer om at de de fire elverkene i dalen skulle slå seg sammen.