Småkraft AS har gjort flere oppkjøp i løpet av den siste måenden. Nå melder selskapet at de