Småkraft fortsetter å kjøpe opp flere småkraftverk og kan nå melde om at de har undertegnet avtaler