I møtet onsdag sa fylkesutvalget i Møre og Romsdal et klart