Stange Energi er et konsern som er heleid av Stange kommune. Det er markedsselskapet som går inn i Kraftriket, og vil få merkevarenavnet Kraftriket Stange.