I sakspapirer fra et møte mellom eierne i Ymber, kommer det frem at Troms Kraft ønsker å slå seg sammen med Ymber. Det var Framtid i Nord som først meldte om saken. Fusjonsforslaget kommer i kjølvannet av fusjonen mellom Nordlandsnett og Troms Kraft Nett, og det er det nyetablerte nettselskapet Arva som foreslås fusjonert med Ymber Nett.

– Vi foreslår at vi skal slå sammen produksjonsdelene og nettdelene våre. Altså to sammenslåinger på datterselskapsnivå. Vi håper vi får det til slik at vi kan å få økte stordriftsfordeler, sier konsernsjef i Troms Kraft, Semming Semmingsen, til Europower Energi.