I en emisjon for Glomfjord Hydrogen er Troms Kraft kommet inn som ny eier, med en eierpost på