Pressemelding fra Trønderenergi: Kjøper og selgere har signert en avtale som gjør at Trønderenergi overtar 67 prosent av aksjene, og dermed aksjemajoriteten, i Energi og Miljøutvikling, Storekeeper og Prform. De tre selskapene