Vesterålskraft ble stiftet i årene før andre verdenskrig. Fra hovedkontoret på Sortland i Vesterålen har selskapets administrerende direktør Halvard Pettersen den siste tiden hatt travle dager. For nå teller selskapet på fingrene om det skal bli hel eller delvis fusjon med Troms Kraft/Arva eller Lofotkraft.

– Fusjonsforhandlingene har gått bra, men det er fremdeles noe som gjenstår før det kan komme til en endelig avklaring. Men det kommer snart en anbefaling fra styret. Deretter er det eiernes beslutning som avgjør veien videre, sier Pettersen til Europower.