Konkurransetilsynet har valgt å videreføre plikt til å informere om oppkjøp for enkelte kraftaktører. Opplysningsplikten varer ut 2022. Opplysningsplikten som er pålagt enkelte markeder og aktører opphørte ved årsskifte, men er nå videreført og vil vare ut 2022. Opplysningsplikten gjør at aktørene må gi opplysninger om