"For å få Norge på offensiven bør staten bruke sin eiermakt til å selge Equinors internasjonale oljevirksomhet, reetablere statlig eierskap av norsk sokkel og fusjonere Equinors fornybarvirksomhet med Statkraft." , skriver Gjersvold i en kronikk i Nidaros. Statoil-bakgrunn Gjersvold har i en årrekke hatt framtredende stillinger i oljebransjen