Debattinnlegg skrevet av: Tommy Løvstad, leder prosjektutvikling, NorthConnect Lars Nermoen, kommunikasjonsansvarlig, NorthConnect NorthConnect vil gi årlige utslippsreduksjoner på om lag to millioner tonn CO2 i Storbritannia, tilsvarende utslippene fra en million