Kronikk av Marianne Holmen, avdelingsleder for konsesjoner i Statkraft.Leder i LVK, Torfinn Opheim, spør i enkronikk i Europower 31. oktober hva somer formålet med Statkrafts restriktive holdning