Kronikk av Trond Ryslett

Daglig leder og styreleder i Heidelva, Sundal, Kvien, Skjåstad og Vågen kraft. Tidligere leder av Småkraftforeninga

Ren fornybar kraft blir nå solgt for knapper og glansbilder, og kraftbransjen må være umoden som ikke takler årets overproduksjon.

De store selskapene tar ikke ansvar, kjører på for fullt til priser under kostpris. Det ville vært mer lønnsomt å stenge ned litt produksjon, og få betalt for strømmen. De store aktørene må gå foran og sette ned produksjonen, slik at det blir balanse i kraftmarkedet.

Vi har et fritt kraftmarked og det skal vi være glade for, men det er ikke helt fritt likevel. Det er store innsnevringer på salgssiden gjennom monopolet på utenlandskablene. Mulighetene for eksport har ikke holdt følge med den kraftige økningen av produksjon de siste årene.

Dessverre er det ikke politisk vilje til å gjøre noe med dette, det ser vi i behandlingen av NorthConnect kabelen.

Overproduksjonen kan skje igjen, kanskje allerede neste år, og markedet er villig til å betale mer enn noen øre for kilowatten. Spørsmålet er om produsentene har råd til dette prisrallyet over tid?

Det må være bedre at alle produserer litt mindre, slik at alle kan få noen kroner for strømmen vi produserer. Det er et produkt som verden skriker etter, men nå får vi knapt betalt i det hele tatt.

Jeg representerer fem småkraftverk som har en samlet årsproduksjon på 52 GWh. Totalt har kraftverkene en belåning på 26 millioner kroner, og den gjelden skal betjenes. Vi må ha 15 øre/kWh for at det skal gå rundt. Vi har spart opp en krigskasse på 10 millioner kroner, og nå har vi måtte åpne den.

Kraftverkene er i god stand og topp moderne, men med dagens kraftpriser så renner pengene ut. Etter noen år kommer vi til å være blakke.

De store selskapene må ta ansvar for overproduksjonen slik at de ikke kjører en hel næring i grus.

Trond Ryslett