Kommentar: Det er en smått absurd situasjon når en fortsatt sittende statsråd har blitt den mest