Dette er en kommentar som står for artikkelforfatterens regning.

Onsdag kom meldingen en del har ventet på: Statnett mener ikke lenger at vi har særlig risiko for rasjonering kommende vinter og vår. Dermed ble nivået senket fra gul årvåkenhet til grønn normal.

Det var helt riktig, av flere grunner:

  • Fyllingsgraden har økt voldsomt på få uker. Nå er den innenfor normalen for hele landet, selv om vannvolumet i magasinene i sør er marginalt under medianen for de siste 20 årene.