Elektrifisering av norsk sokkel er det viktigste klimatiltaket når oljebransjen skal gjennomføre sine utslippskutt i det inneværende tiåret. Det vil imidlertid kreve mye strøm fra land, og det forutsetter en forsterkning av strømnettet.

Energi Norge jobber aktivt for at Norge skal nå klimamålene, og er klare på at elektrifisering er veien å gå. Det inkluderer også elektrifisering av oljeplattformene som utvinner olje og gass.

- Vi mener at elektrifisering er bra. Elektrifisering er viktig, og vi støtter Norsk olje og gass 100 prosent.