Elektrifisering av norsk sokkel er det viktigste klimatiltaket når oljebransjen skal gjennomføre sine utslippskutt i det inneværende tiåret. Det