Nylig tok Trønderenergis toppsjef Ståle Gjersvold til orde for å droppe elektrifiseringen av sokkelen i en artikkel i Teknisk Ukeblad, som igjen viser til Montel.

Til enerWE/Europower Energi utdyper han;

- Før man elektrifiserer sokkelen, må man sjekke hva vi skal bruke kraftoverskuddet til. Nå har vi brukt ti år på å bygge ut ny kraft i Norge etter nærmere 40 år med stillstand. Og så blir det helt stopp i nye kraftkonsesjoner på land. Da er det viktig at man ikke kjører i gang uten at konsekvensene er ordentlig belyst.