Regjeringen la i går frem en plan for hvordan Norge skal bli verdens mest bærekraftige datasenternasjon.