Regjeringen la i går frem en plan for hvordan Norge skal bli verdens mest bærekraftige datasenternasjon.

Det bærekraftige ligger i at strømmen i Norge i all hovedsak er fornybar, og at spillvarmen skal brukes til oppvarmingsformål.

Samtidig skisseres det en vekstambisjon, der det å orientere utenlandske aktører er en viktig del av strategien:

– Regjeringen vil gjøre det enkelt å etablere datasentre i Norge, blant annet gjennom å utarbeide en veileder på engelsk for utenlandske aktører, heter det i pressemeldingen.