Statnett og de andre systemansvarlige i Norden ser økende utfordringer i driften av kraftsystemene, ikke minst som følge av en økende andel uregulerbar kraftproduksjon. Større