Det fremkommer av El-indeksen. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Agder Energi, Siemens og Thema Consulting. El-indeksen opererer på kommunenivå. Den viser